HNKHTQ LẦN 1- Thực hành Dinh dưỡng trong Ngoại khoa và Hồi sức ( Phần 1)
HNKHTQ LẦN 1- Thực hành Dinh dưỡng trong Ngoại khoa và Hồi sức ( Phần 1)

1. Cơ cấu tổ chức
Khoa Dinh dưỡng Tiết chế được thành lập từ tháng 10/1998 theo Quyết định số 89/QĐ/SYT ngày 01/10/1998.
Nhân viên: 06, trong đó: 02 BS CKI; 01 BS; 01 KS Tiết chế và 02 ĐD.
Trưởng khoa: BS CKI Lê Thị Đẹp
Phó khoa: BS CKI Ma Va Liên

2. Chức năng, nhiệm vụ
Khoa Dinh dưỡng Tiết chế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư số 08/2011/TT- BYT ngày 26/01/2011.
- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động về công tác dinh dưỡng.
- Tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú, nội trú.
- Hội chẩn dinh dưỡng những ca bệnh lý có liên quan
- Tuyên truyền Giáo dục sức khỏe ngoại trú, nội trú theo lịch phân công của Phòng Công tác xã hội – Quan hệ công chúng.
- Tiết chế xây dựng khẩu phần ăn bệnh lý phù hợp theo từng lứa tuổi, từng nhóm bệnh.
- Thực hiện các nội dung cải tiến chất lượng về dinh dưỡng, giám sát về công tác đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nội trú tại các khoa lâm sàng.
- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.
- Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Khối Dịch vụ Tổng hợp.
3. Thành tích đạt được
- Bằng khen của UBND tỉnh: 02 lần (2015-2016; 2017-2018).
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 05 lần ( 2010; 2015; 2016; 2017; 2018).
- Giấy khen Sở Y tế: hàng năm đều đạt “ Hoàn thành xuất sắc nhiện vụ”.
4. Một số hình ảnh

Bạn đang xem bài viết: Khoa Dinh dưỡng tiết chế. Thông tin được tạo bởi An Tâm chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.