Xuất hóa đơn đầu ra không đúng ngành nghề, thuế có chấp nhận?

Câu hỏi 1: Trường hợp công ty kinh doanh mặt hàng mà pháp luật không cấm nhưng không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì có được kê khai thuế VAT đầu ra không và VAT đầu vào tương ứng của hoạt động này có được khấu trừ VAT.
Trả lời: Theo hướng dẫn CV 1378/TCT-KK ngày 14/04/2015 của Tổng Cục thuế gửi cho Cục thuế Tây Ninh

Trường hợp Công ty TNHH Vinkems kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành, nghề bị cấm kinh doanh thì thống nhất với đề xuất tại công văn số 297/CT-TTr ngày 26/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cụ thể: chấp nhận việc kê khai thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động kinh doanh ngành, nghề không thuộc ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Vinkems. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty bổ sung ngành, nghề theo quy định.

Câu hỏi 2: Cty đang bị thuế cưỡng chế thì có được phép xuất hóa đơn ko? nếu cty lỡ xuất hóa đơn thì hóa đơn có có gọi là hóa đơn bất hợp pháp?

Trả lời: Theo hướng dẫn CV 1378/TCT-KK ngày 14/04/2015 của Tổng Cục thuế gửi cho Cục thuế Tây Ninh

Trường hợp Công ty TNHH Vinkems sử dụng hoá đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng hình thức tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn là hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.
Giao Cục Thuế tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Công ty TNHH Vinkems và các đơn vị mua hàng có liên quan thực hiện thu hồi các hoá đơn bất hợp pháp đã sử dụng và kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo quy định.

Download CV: Cv 1387

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310