Tỷ giá viết trên hóa đơn tài chính lấy tỷ giá nào? Tỷ giá mua của ngân hàng thương mại hay Tỷ giá bình quân liên ngân hàng???

Câu hỏi: Khi công ty bạn có trường hợp là xuất khẩu hay bán vào Khu chế xuất mà có thu bằng ngoại tệ thì tỷ giá viết trên tờ hóa đơn tài chính là tỷ giá nào? Tỷ giá bình quân liên ngân hàng hay tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản?

Trả lời: Theo như Khoản 3 Điểm 4 Điều 2 của TT26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

=> Vậy tỷ giá ghi trên hóa đơn tài chính khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ mà có thu tiền bằng ngoại tệ CHÍNH LÀ TỶ GIÁ MUA VÀO CỦA NGÂN HÀNG NƠI MÀ DOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN (TỨC LÀ NƠI MÀ KHÁCH HÀNG CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐƯỢC MỞ BỞI CÔNG TY)

Mẫu hóa đơn tài chính khi xuất khẩu vào khu chế xuất

mau hoa don

Download : Cv Ty.Gia.Ghi.Tren.Hoa.Don_www.ketoanantam.com

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310