TT39/2014 về hóa đơn thay thế TT64 và TT153

Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày 31/3/2014. Hiệu lực thi hành ngày 1/6/2014 thay thế TT153 và TT64. Có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

1.Gạch chéo

Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo (Điểm c khoản 2 điều 16).

2.Viết tắt về Tên và đại chỉ của người mua. (Điểm b khoản 2 điều 16)

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

3.Báo cáo sử dụng hoá đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Điều 27): Báo cáo theo quý kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn
DN mới thành lập, DN không thuộc loại rủi ro cao về thuế … thì nộp báo cáo SDHD theo tháng trong 12 tháng kể từ ngày thành lập, sau đó CQT có thông báo chuyển sang khai quý mới được chuyển sang báo cáo theo Quý.

Download TT39: Thong tu so 39_2014_TT_BTC ve hoa don chung tu

Download Phụ lục TT39: Phu luc Thong tu so 39_2014_ TT_BTC ve hoa don chung tu

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310