Tóm tắt một số nội dung mới của thông tư 156 so với TT28

Gửi các bạn một số nội dung mới của TT156 so với TT28 về hướng dẫn về luật quản lý thuế mới (có hiệu lực 1/1/2014) cũng như một số nội dung của TT111 về thuế TNCN; TT219 về thuế GTGT, NĐ 218 về thuế TNDN. Nội dung tóm tắt như sau:

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế TNCN

Thuế môn bài

Thuế Nhà thầu

Down load: Motsodiemmoicuatt156sovoitt28

Download: TOMTAT PIT CIT VAT VA LUATQLT

Download:  TT156_2013_BTC

Download: TT156_2013_BTC_bieumau

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310