Tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn tài chính cũng như cách hạch toán?

Câu hỏi: Tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không (Ví dụ: công ty sản xuất xăng xe, bây giờ xuất xăng xe cho nhân viên đi công tác….)?

Trả lời:

1. Theo như CV 20714/TCT-CS ngày 28/05/2015 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cty TNHHMTV dầu khí Tp.HCM như sau:

=> Vậy kết luận là nếu CÔNG TY SẢN XUẤT XĂNG, mà trong tháng có xuất xăng xe cho nhân viên đi công tác thì KHÔNG PHẢI LẬP HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

2. Cách hạch toán TIÊU DÙNG NỘI BỘ: Tham khảo TT200 như sau:

Kế toán sản phẩm tiêu dùng nội bộ:

Nợ các TK 641, 642, 241, 211
Có TK 155 – Thành phẩm (Hoặc có 1561)

Download: CV 2074_www.ketoanantam.com

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310