Thông tư 26/2015/TT-BTC và CV 767/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của TT26

1. Thông tư Số: 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. CV767/TCT-CS ngày 05/03/2015 giới thiệu các nội dung mới của thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

Các bạn xem chi tiết nội dung TT26 và CV767 tại đây: Thong_tu_26_2015_TT_BTC_27_02_2015

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310