Nội dung đã giải đáp tại hội nghị tập huấn thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông báo số 123/TB-TCT thông báo về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC. Một số nội dung đã được giải đáp như sau:

Doanh nghiệp được lựa chọn điều chỉnh hoặc không điều chỉnh theo hướng có lợi cho doanh nghiệp đối với một số trường hợp như:

– Người nộp thuế không phải gửi Bảng kê hóa đơn HH, DV mua vào, bán ra cùng hồ sơ khai thuế GTGT. Tuy nhiên, người nộp thuế phải lưu giữ tất cả hóa đơn, chứng từ thanh toán, vận đơn, hợp đồng và tất cả những chứng từ, tài liệu chứng minh cho hoạt động kinh doanh (doanh thu, chi phí) cùng với các sổ kế toán của doanh nghiệp.
– Đối với hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.
– Việc kê khai, điều chỉnh trong trường hợp mua hàng trả chậm, trả góp phụ thuộc vào hình thức thanh toán (thanh toán qua ngân hàng hay thanh toán bằng tiền mặt), không phụ thuộc vào thời hạn thanh toán ghi trên hợp đồng.=> Tức là hết thời hạn thanh toán trong hợp đồng nhưng chưa thanh toán thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT
Download toàn bộ Nội dung tập huấn: NoidungtaphuanTT26

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310