Mức trần đóng BHXH từ 1/5/2016 tăng lên 24,2 triệu đồng

Thông báo số 1388/TB-BHXH ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc điều chỉnh mức lương cơ sở (1 trang)

Kể từ ngày 1/5/2016, Nghị định số 47/2016/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng/tháng

Theo đó, kể từ tháng 5/2016, các đối tượng là cán bộ, công viên chức và người lao động hưởng lương theo thang bảng lương nhà nước phải điều chỉnh tăng mức đóng BHXH theo mức lương cơ sở mới là 1.210.000 đồng/tháng

Mức trần đóng BHXH (20 tháng lương cơ sở) đối với người hưởng chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định cũng được điều chỉnh tăng từ 23 triệu lên 24,2 triệu đồng kể từ tháng 5/2016.

Nguồn: luatvietnam

Download thông báo tại đây: TB so 1388-TB- BHXH

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310