Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Câu hỏi: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh thành với Trụ sở chính chỉ sản xuất, không bán hàng thì có phải nộp thuế GTGT tại tỉnh thành đó?

Trả lời:

Công văn số 1421/TCT-KK ngày 06 tháng 04 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc như sau:

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập cơ sở sản xuất trực thuộc là Chi nhánh thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán thì Công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính (Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) và nộp thuế cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc (Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh).
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Người nộp thuế phải lập và gửi Bảng phân bổ thuế GTGT theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

Download văn bản tại đây: cv 1421_tct201642593619

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310