Hướng dẫn đăng ký MST TNCN từ 20/05/2016

Câu hỏi: Kể từ ngày 20/05/2016 muốn đăng ký mã số thuế cá nhân thì phải đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Công văn số 2076/TCT-TNCN ngày 16 tháng 05 năm 2016 của tổng cục thuế hướng dẫn việc cấp MST cho người lao động thông qua tổ chức khấu trừ thuế

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc tích hợp công cụ đăng ký thuế TNCN phiên bản 2.7 vào công cụ hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN 3.2.5.

Kể từ ngày 20/05/2016, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận file đăng ký cấp MST TNCN theo file excel kết xuất từ công cụ đăng ký thuế TNCN phiên bản 2.7.
Người nộp thuế tải công cụ Quyết toán thuế TNCN 3.2.5 và tài liệu hướng dẫn sử dụng trên https://tncnonline.com.vn để khai thông tin cấp MST cho người lao động và kết xuất tệp hồ sơ đăng ký thuế TNCN theo cấu trúc XML để gửi lên https://tncnonline.com.vn,
Đồng thời gửi hồ sơ giấy đến cơ quan thuế theo quy định sau khi nhận được thông báo (qua hộp thư điện tử).
Download văn bản tại đây: cv 2076_tct20165308491

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310