Hóa đơn in ra từ máy tính có gạch chéo hay không gạch chéo đều hợp lệ

Câu hỏi: Hóa đơn lập bằng máy tính gạch chéo hay không gạch chéo?

Trả lời: Công văn số 5261/CT-TTHT ngày 4/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM về việc lập hóa đơn

Căn cứ Khoản 1b, Khoản 2c Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014)

Trường hợp hóa đơn tự in, nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì có thể gạch chéo hoặc không phải gạch chéo phần còn trống (tùy theo thiết kế của phần mềm ứng dụng để in hóa đơn), các chỉ tiêu khác (tên, địa chỉ, mã số thuế, …) được lập đúng quy định thì những hóa đơn này được xem là hợp lệ để kê khai thuế.

⇒ Vậy hóa đơn in ra từ máy tính có thể gạch chéo hoặc không gạch chéo phần còn trống đều được chấp nhận

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 5261-Hoa don gach cheo

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310