Hoá đơn bỏ sót của các kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ VAT???

Câu hỏi: Đối với những hoá đơn bỏ sót trong kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ sau ngày công bố quyết định kiểm tra hay không?

(Ví dụ: Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra ngày 1/5/2016 về việc kiểm tra kỳ quyết toán thuế năm 2014 và 2015, thì những hoá đơn GTGT đầu vào của kỳ tính thuế năm 2014 và 2015 mà đến ngày 1/5/2016 phát hiện ra chưa kê khai khấu trừ VAT đầu vào của kỳ tính thuế năm 2014 và 2015 thì có được kê khai khấu trừ tại kỳ tính thuế tháng 5/2016 không?)

Trả lời:

Theo Công văn số 2342/TCT-KK hướng dẫn:

Trường hợp hóa đơn, chứng từ thuế giá trị gia tăng đầu vào của Công ty phát sinh tại các kỳ đã được cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra nhưng Công ty vẫn kê khai khấu trừ và hoàn thuế tại các kỳ sau là không đúng quy định. Công ty không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào kê khai không đúng quy định này, Công ty phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp Công ty đã được hoàn thuế thì đề nghị Công ty nộp số thuế giá trị gia tăng đã hoàn vào ngân sách nhà nước và tự tính tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định.

Download CV: cv 2342_tct201661384722

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310