Hàng xuất ra nước ngoài và xuất tại chỗ đều sử dụng hóa đơn thương mại. Hàng hóa xuất vào khu chế xuất thì sử dụng hóa đơn tài chính (Hóa đơn GTGT và Hóa đơn bán hàng)

Câu hỏi: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ thì sử dụng hóa đơn nào và hàng hóa xuất vào trong khu chế xuất thì sử dụng hóa đơn nào?

Trả lời:

Theo như Công văn số 11910/TCHQ-GSQL ngày 1/10/2014 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu

Theo hướng dẫn tại công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014, thì

Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu?

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Cụ thể nội dung CV như sau:

Hinh

Download CV:CV 11910_TCHQ-GSQL Group chia se kien thuc ke toan va thue

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310