Ghi sai số lượng trên hóa đơn và đã kê khai thuế thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Cty viết hóa đơn cho khách hàng ghi sai số lượng hàng hóa và đã kê khai thuế thì trường hợp này xử lý như thế nào?

Trả lời: Công văn số 11538/CT-TTHT ngày 25/12/2014 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn, chứng từ (1 trang)

Trường hợp Công ty đã giao hóa đơn cho khách hàng và kê khai thuế, nhưng sau đó phát hiện số lượng hàng hóa trên hóa đơn lớn hơn số lượng thực xuất thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đồng thời, bên bán lập hóa đơn điều chỉnh, ghi rõ giảm số lượng hàng hóa, giá bán, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số…, ký hiệu… Hoá đơn điều chỉnh là căn cứ để bên bán kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra.

Download CV: CV 11538 CT-TTHT _ghisaisoluong

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310