Đóng mộc vuông số tài khoản thay đổi trên hóa đơn đã đặt in

Câu hỏi: Công ty thay đổi số tài khoản và muốn đóng số tài khoản mới lên hóa đơn đã đặt in thì có được không?

Trả lời: Công văn số 5128/CT-TTHT ngày 1/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM về hóa đơn chứng từ

Trường hợp Công ty đã in sẵn thông tin tài khoản ngân hàng giao dịch (tiêu thức không bắt buộc) trên hóa đơn, về sau muốn thay đổi số tài khoản khác thì có thể đóng dấu số tài khoản mới lên phần còn trống bên cạnh thông tin cũ, đảm bảo thông tin tạo thêm không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc khác, đồng thời Công ty phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC .

⇒ Vậy công ty được phép đóng dấu in sẵn (Mộc vuông) của số tài khoản mới lên hóa đơn đã đặt in

Download CV: CV 5128 
Download mẫu 3.13 theo TT39: Mau 313

Mau 3 13

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310