Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải mua hóa đơn của cơ quan thuế

Câu hỏi: Doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan thuế về rủi ro cao về thuế thì doanh nghiệp có tiếp tục sử dụng hóa đơn tự tạo hay mua hóa đơn củ CƠ QUAN THUẾ?

Trả lời:
Theo như CV 5859/TCT-CS ngày 26/12/2014 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Ninh Bình về câu hỏi trên như sau:

  • Kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu của cơ quan thuế, Doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng, không phân biệt Doanh nghiệp mới thành lập hay đang hoạt động.?
  • Trích nguyên văn của CV5859/TCT-CS ngày 26/12/2014

rui ro cao ve thue

Download CV tại đây: 5859_TCT_CS_2014_Vv Ruirocaoovethue

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310