Doanh nghiệp không phải bận tâm với trường hợp nghỉ việc không trả thẻ BHYT

Câu hỏi: khi người lao động nghỉ việc và công ty làm thủ tục báo giảm lao động để không phải tham gia BHXH và thủ tục trả thẻ BHYT nhưng người lao động không trả thẻ BHYT thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Công văn số 1814/BHXH-ST ngày 24/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu hồi thẻ BHYT (4 trang)

  • Theo Công văn này, khi phát sinh trường hợp giảm người lao động tham gia BHYT (nghỉ việc), doanh nghiệp phải lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và Quyết định số 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015. Nếu người lao động không trả thẻ BHYT còn thời hạn thì tại cột ghi chú trên Danh sách lao động tham gia BHXH (mẫu D02-TS) ghi nội dung “chưa nộp lại thẻ BHYT cho đơn vị”, viết tắt là “CNT”
  • Khi nhận được hồ sơ do doanh nghiệp gửi đến, cơ quan BHXH sẽ tổng hợp và chuyển danh sách những người lao động không trả thẻ BHYT cho các bệnh viện để thực hiện thu hồi khi họ đến khám chữa bệnh.

Nguồn: luatvietnam

Download công văn tại đây: CV 1814_BHXH-

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310