Đoàn phí người lao động vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Câu hỏi: Đoàn Phí mà công ty nộp thay có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

Trả lời: Công văn số 5179/CT-TTHT ngày 3/7/2014 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp Công ty nộp thay kinh phí và đoàn phí công đoàn (phần do người lao động nộp) thì khoản phí nộp thay này phải cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của chính người đó

Nguồn: Luatvietnam.net

Download CV: CV 5179_CT-TTHT Thue TNCN cua doan phi

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310