CV 27173/CT-QLAC V/v Hướng dẫn lập BC26/AC “Phân biệt cột xóa bỏ và Hủy”

Ngày 24/10/2012 Cục thuế Hà Nội có CV 27173/CT-QLAC về hướng dẫn Lập báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC. Trong này hướng dẫn rất chi tiết từng mục. Đặc biệt là phân biệt được giữa Cột Hủy và Cột Xóa Bỏ

Các bạn Download về nhé: CV huong dan lap bao cao su dung hoa don

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310