Cơ quan BHXH chi trả trợ cấp BHXH trực tiếp qua tài khoản của người lao động

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH,BHYT,BHTN được hưởng chế độ như: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức trong thời hạn qui định và đơn vị không phải mất thời gian tổ chức chi trả trợ cấp cho người lao động, BHXH thành phố Hồ Chí Minh có công văn hướng dẫn kế toán các doanh nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản của người lao động. Kế toán An Tâm xin chia sẻ bài viết “Chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản người lao động”

Theo Công văn số: 649/BHXH-CĐ của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh qui định cụ thể như sau:

“Để thực hiện, cơ quan BHXH đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Tổ chức thu thập số tài Khoản của người lao động đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

Đối với các đơn vị đang chi trả lương qua tài Khoản cá nhân người lao động: cung cấp số tài Khoản, tên (cả chi nhánh) của Ngân hàng cho cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH.
Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản: thông báo để người lao động chủ động mở tài Khoản và cung cấp số tài Khoản, tên (cả chi nhánh) của ngân hàng cho đơn vị tập hợp chuyển cơ quan BHXH. Những trường hợp chưa có số tài Khoản hoặc cá nhân đề nghị được hỗ trợ mở tài Khoản thì đơn vị liên hệ với Ngân hàng nơi đang mở tài Khoản thu BHXH để đề nghị. Cơ quan BHXH thanh toán toàn bộ chi phí mở tài Khoản.
Trường hợp đơn vị không hỗ trợ mở tài Khoản cho người lao động đề nghị thông báo cho cơ quan BHXH (bằng văn bản). Cơ quan BHXH sẽ chỉ định ngân hàng mở thẻ và thanh toán chi phí mở tài Khoản.

Tài Khoản của người lao động được cơ quan BHXH sử dụng để chi trả trợ cấp ngắn hạn và các loại trợ cấp BHXH khác.”

2. Tổ chức thu thập số tài Khoản của người lao động đối với người lao động tuyển dụng mới tại đơn vị

Khi tăng mới lao động ngoài các thông tin phải kê khai theo quy định thì người lao động phải cung cấp thêm thông tin về số tài Khoản, tên (cả chi nhánh) của Ngân hàng cho cơ quan BHXH để làm cơ sở chi trả trợ cấp BHXH khi phát sinh.

Theo qui định trên thì:

Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin số tài khoản, tên ngân hàng của người lao động ngay từ khi kê khai tăng lao động.
Những cá nhân nào chưa có số tài khoản, mà mở tài khoản cùng hệ thống tài khoản thu của BHXH thì cơ quan BHXH sẽ thanh toán toàn bộ chi phí mở tài khoản..
Người lao động sẽ nhận được tiền trợ cấp đúng thời gian qui định.
Doanh nghiệp không mất thời gian tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho người lao động
Qui định trên chỉ đang áp dụng đối với những doanh nghiệp tại TP. HCM
Lưu ý: Kế toán, doanh nghiệp các tỉnh lưu ý hướng dẫn của bảo hiểm TP. HCM, vì rất có thể việc chi trả bảo hiểm qua ngân hàng sẽ nhanh chóng được áp dụng tại các tình thành khác

Các doanh nghiệp tại TP.HCM tham khảo hướng dẫn bổ sung tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho người lao động theo công văn số 848/BHXH ngày 30/3/2016

Download công văn tại đây: Cong-van-so-649-BHXH-CD.doc

                                                 CV 848.BHXH VA HUONG DAN BO SUNG TAI KHOẢN

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310