Chứng từ thu lãi tiền vay của ngân hàng có phải là hóa đơn tài chính?

CHỨNG TỪ THU LÃI TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG CÓ ĐƯỢC XEM LÀ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH? DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG CHỨNG TỪ THU LÃI TIỀN VAY ĐỂ KÊ KHAI KHẤU TRỪ VAT ĐẦU VÀO  VÀ TÍNH VÀO CHI PHÍ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN?

CV 1332/TCT-DNL  ngày 22/04/2014  của Tổng Cục thuế trả lời V/v “Chứng từ thu lãi tiền vay” như sau:

Căn cứ công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

“… Trường hợp các chứng từ thu phí trong hoạt động dịch vụ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng là các chứng từ giao dịch được in từ trong hệ thống và các nội dung phù hợp với thông lệ quốc tế (thông tin giao dịch, thông tin phí đã được xây dựng trong chương trình giao dịch, khi hoàn thành giao dịch chứng từ hiển thị nội dung giao dịch, các tiêu chí cần thiết theo quy định của chế độ chứng từ, thông tin về thuế (số tiền giao dịch, thuế suất, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán thực hiện phát sinh thu phí dịch vụ) đã hiển thị đầy đủ trên chứng từ, trên mỗi một chứng từ có một tham chiếu giao dịch xác định đảm bảo tính duy nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng được yêu cầu quản lý và phù hợp với mục tiêu tăng cường sự chủ động cho doanh nghiệp thì các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng được sử dụng chứng từ giao dịch hiện hành kiêm hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng với tên gọi “Chứng từ giao dịch”…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã sử dụng chứng từ thu lãi tiền vay được in ra từ hệ thống và trên chứng từ thể hiện được thông tin giao dịch và đảm bảo tính duy nhất trên toàn hệ thống thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được sử dụng chứng từ này để hạch toán, trả cho khách hàng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam bị xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn theo khoản 2 Điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thực hiện Thông báo phát hành bổ sung chứng từ thu lãi tiền vay theo đúng quy định tại Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với khách hàng sử dụng chứng từ thanh toán lãi tiền vay mà khoản vay đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đã thực hiện kê khai đầy đủ theo quy định thì khách hàng được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Kết luận: Vậy chứng từ thu phí của ngân hàng có chịu thuế GTGT gồm (chứng từ thu lãi tiền vay, Phiếu báo nợ….) mà ngân hàng in ra tữ hệ thống ngân hàng phù hợp với thông lê quốc tế thì khách hàng được sử dụng hóa đơn này được kê khai thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý được trừ.

Downlaod CV: 1332_14 Chung tu thu lai tien vay

Download CV: CV1005

Minh họa bằng một hình ảnh chứng từ thu phí của ngân hàng chính là Hóa đơn đặc thù bên ngân hàng, doanh nghiệp được quyền sử dụng để KÊ KHAI THUẾ GTGT TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN như sau:

Chungtugiaodichnganhang

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310