Chứng từ của chi phí tiền thuê nhà cá nhân làm sao để thuế chấp thuận là chi phí được trừ

Câu hỏi: Khi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng, làm trụ sở công ty mà từ 100 triệu/năm trở xuống trong năm dương lịch thì cần chứng từ gì và trên 100 triệu/năm dương lịch trở lên thì cần chứng từ gì để thuế chấp thuận là chi phí được trừ. Nếu hợp đồng có quy định là Cty đi thuê nộp thay thuế thì bộ chứng từ như thế nào có khác với trường hợp là hợp đồng thuê nhà không quy định Cty thuê nhà phải nộp thay thuế hay không?

Trả lời: Điểm 2.5 Điều 4 của TT96
2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

=> Vậy chỉ cần HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN CỦA CÁ NHÂN KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG VÀ CHỨNG TỪ TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ (PHIẾU CHI HOẶC UNC) nếu hợp đồng ko đề cập gì vấn đề về thuế hoặc nói là thuế do bên cho thuê chịu. Trong trường hợp này là thuê tài sản (thuê nhà, thuê xe…) có giá trị là trên 100 triệu trở lên/năm dương lịch=> Vậy là ko cần HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH MUA CỦA CƠ QUAN THUẾ NỮA CHO DÙ THUÊ TRÊN 100 TRIỆU /NĂM HAY TỪ 100 TRIỆU/NĂM TRỞ XUỐNG

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
=> Vậy là nếu mà nói là tiền thuê tài sản đã bao gồm thuế và doanh nghiệp nộp thay thì chứng từ để thuế chấp thuận là

+Hợp đồng không cần công chứng
+Phiếu chi hoặc UNC
+Và chứng từ nộp tiền thuế về nộp thay

Ví dụ: Hợp đồng thuê tài sản là ký 12 triệu /tháng đã bao gồm VAT và Thuế TNCN thì trước khi trả tiền thuế bên Cty thuê sẽ khấu trừ là 12*10%=1,2 triệu để kê khai nộp thuế và phần còn lại là 12-1,2=10,8 triệu sẽ trả cho chủ nhà cho thuế. Và lúc này chi phí được thuế chấp nhận là 12 triệu

Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.
=> Ý là trong trường hợp này thì giá thuê chưa bao gồm thuế tức là người cho thuê sẽ nhận phần Net và trách nhiệm nộp thuế thay là trách nhiệm của người đi thuê (vì trong hợp đồng có nói đến vấn đề là nộp thuế thay) thì trong trường hợp này chứng từ để thuế chấp nhận là chi phí được trừ như sau:

+Hợp đồng không cần công chứng
+Phiếu chi hoặc UNC
+Và chứng từ nộp tiền thuế về nộp thay, nhưng lưu ý khi tính thuế phải nộp số tiền thuê nhà chưa VAT và thuế TNCN thì Gross giá chưa thuế thành giá đã có thuế.

Ví dụ: hợp đồng thuê tài sản là với giá chưa thuế (chưa gồm VAT và chưa gồm thuế TNCN) là 10 triệu/tháng. Tức là bên thuê ko cần biết cứ 1 tháng thì bên đi thuế trả cho bên cho thuê là 10 triệu thì trong trường hợp này để tính thuế TNCN và GTGT thì phải Gross giá chưa có thuế lên thành giá đã có thuế là 10/0.9=11.11 triệu và từ đây tính thuế (TNCN và GTGT) là 10%*11.11=1.11 triệu. Và lúc này doanh nghiệp được tính vào chi phí là 11.11 triệu

Download TT96: 96_2015_TT-BTC

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310