Chứng từ chi phí tiếp khách như thế nào để thuế chấp nhận là chi phí được trừ?

Câu hỏi: Kề từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị khống chế theo tỷ lệ thì chi phí tiếp khách cần chứng từ gì để thuế chấp nhận là chi phí được trừ?? Chỉ cần hóa đơn tài chính là thức ăn thức uống thì đã đủ thuyết phục thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Trả lời

Theo như CV2540/TCT-CS ngày 25/06/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Long An về chính sách thuế TNDN như sau:

công văn

Như vậy, kể từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị không chế, thì vấn đề xét 1 khoản chi phí tiếp khách (ví dụ như mua rượu, bia…nhưng không có căn cứ chứng minh dùng rượu bia này để phục vụ cho tiếp khách hay hội nghị khách hàng….) thì rất khó thuyết phục thuế chấp nhận đây là 1 khoản chi phí để thuế chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN cho dù có HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (vì thuế nói đây là mua phục vụ cho nhu cầu cá nhân)

Download CV: Chiphitiepkhach_www.ketoanantam.com

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310