Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức đó có phải xuất hóa đơn?

Câu hỏi: Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay có phải xuất hóa đơn khoản chi phí lãi vay?

Trả lời

Theo như CV 4503/TCT-DNL ngày 30/10/2015 của Tổng cục thuế trả lời cho Cục thuế tỉnh Hà Tỉnh về vấn đề của câu hỏi trên như sau:

lap hoa don

=> Như vậy, nếu công ty có vay của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay phải xuất hóa đơn phần chi phí lãi vay. Nếu vay của cá nhân thì cá nhân không phải xuất hóa đơn mà ch3i cần chứng từ (Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi+Hợp đồng cho vay+Kê khai thuế TNCN của khoản đầu tư vốn)

Download CV: 4503_15_DNL

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310