Chi nhánh được khấu trừ VAT đầu vào trong trường hợp thanh toán tiền mặt cho công ty mẹ

Câu hỏi: chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế GTGT riêng có mua hàng của công ty mẹ và thanh toán tiền mặt mua hàng lại cho Công ty mẹ theo đúng quy chế tài chính nội bộ của Công ty thì Chi nhánh có được kê khai khấu trừ VAT đầu vào

Trả lời:

Theo như CV2184/TCT-DNL ngày 23/05/2016 trả lời chính sách thuế cho tỉnh Kon Tum về vấn đề khấu trừ thuế GTGT như sau:

Download CV: 2184

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310