Xử lý hóa đơn chứng từ

Thanh toán tiền giữa DN chế xuất và ngoài chế xuất bằng VND hay USD?

Ngày 07/11/2008 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra CV 9895/NHNN-QLNH gửi cho Ban quản lý trong khu chế x...

Không cần sử dụng Cột đơn giá trong PXKKVCNB CV 1870

Ngày 21/5/2014 Tổng cục thuế đã ban hành CV1870 về vấn đề không cần phải ghi cột đơn giá và thành ti...

Hóa đơn không nhất thiết ký theo từng liên theo CV8164

Câu hỏi đặt ra: Hóa đơn bán ra (Hóa đơn tài chính xuất bán hàng) có nhất thiết phải ký theo từng liê...

Thời điểm xuất hoá đơn của thu tiền dịch vụ theo CV 13675/BTC-CST

CV 136765/BTC-CST hướng dẫn về việc thu tiền tạm ứng hoặc tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng...

Lập các chứng từ kế toán như thế nào?

Chứng từ kế toán là căn cứ dùng để ghi sổ kế toán. Có nhiều loại chứng từ, gồm phiếu thu, phiếu chi,...
HOTLINE: (028)6 290 9310