Xử lý hóa đơn chứng từ

Khi điều chuyển tài sản (CCDC hoặc Tài sản cố định) giữa chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau hoặc giữa Công ty và chi nhánh hạch toán phụ thuộc ?

Câu hỏi: Khi điều chuyển tài sản (CCDC hoặc Tài sản cố định) giữa chi nhánh hạch toán phụ thuộc với ...

Tra cứu thông tin một hoặc nhiều hóa đơn – kiểm tra giá trị sử dụng của hóa đơn (Bằng hình ảnh)

Nhằm giúp các bạn có thể tra cứu thông tin của một hoặc nhiều hóa đơn, Website tra cứu thông tin hóa...

Tiêu thức người bán hàng không nhất thiết phải ký theo từng liên

Câu hỏi: Tiêu thức người bán hàng có nhất thiết phải ký theo từng liên? Trả lời: Theo như CV 448...

Không nộp phạt nếu nộp báo cáo sử dụng hóa đơn trễ hơn 10 ngày so với quy định

Nộp báo cáo hóa đơn trễ hơn 10 ngày mới bị phạt Công văn số 2610/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng cục...

Không sử dụng hóa đơn trong kỳ có phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công ty đã lập thông báo phát hành hóa đơn gửi Cơ quan thuế kỳ báo cáo nếu không phát sinh co phải l...

Phân biệt hóa đơn Hủy và hóa đơn xóa bỏ trong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26

Làm sao các bạn phân biệt được giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong Báo cáo tình hình sử dụng hó...

Một số điểm mới của CV 2010/TCT-TVQT hướng dẫn TT39/2014/TT-BTC

Ngày 30/05/2014 Tổng cục thuế đã ban hành CV 2010/TCT-TVQT về hướng dẫn một số nội dung Thông tư số ...

Thông tư số 10 về Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Gửi các bạn thông tư số 10 về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Download TT: TT10_2...

Bên bán làm mất hóa đơn liên 2 đã lập hoặc chưa lập thì có xử phạt không?

Ngày 24/6/2014 Tổng Cục thuế ban hành CV Số: 2376/TCT-CS V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với trườ...

Khi công ty mua cổ phần của công ty khác thì công ty bán có phải xuất hóa đơn?

Công ty M có mua cổ phần của Công ty A trong Công ty B (Công ty A nắm 40% cổ phần của Công ty B). Vậ...

Chiết khấu thương mại không phải đăng ký Sở thương mại

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI CÓ CẦN PHẢI ĐĂNG KÝ SỞ THƯƠNG MẠI HAY CHỈ CẦN QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG? Ngày 1...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và Hóa đơn mẫu về viết thay thế

Khi các bạn viết sai tên Công ty, sai địa chỉ, Sai mã số thuế các bạn đang nghĩ ngay đến vấn đề lập ...

Mẫu Biên bản mất hóa đơn liên 2

Khi mất hóa đơn liên 2 mà hai bên đã kê khai thuế thì hai bên tiến hành lập biên bản mất hóa đơn như...

Hóa đơn được sử dụng khi công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh

Khi công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý và không dẫn đến th...

Thời điểm xuất hóa đơn đối với lĩnh vực XDCB

Ngày 4/4/2014 Cục thuế Bắc Kạn ban hành CV 332/CT-KTT gửi cho các Tổ chức sản xuất kinh doanh trong ...

Dấu chấm và dấu phẩy trên hóa đơn

Ngày 28/05/2014 TCT ban hành Công văn 1978/TCT-CS trả lời Cục thuế Đà Nẵng về việc viết số trên Hóa ...
HOTLINE: (028)6 290 9310