Xử lý hóa đơn chứng từ

LÀM SAO BIẾT MỘT BỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ĐẦY ĐỦ HAY KHÔNG ĐẦY ĐỦ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THUẾ

CÂU HỎI: Làm sao biết được khi 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty thì bộ chứng từ đầy đủ của ...

Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức đó có phải xuất hóa đơn?

Câu hỏi: Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay ...

Xử lý hóa đơn viết sai mà không ảnh hưởng đến số tiền thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Trường hợp 2 bên viết hóa đơn bị sai các chỉ tiêu mà không ảnh hướng đến số tiền (Ví dụ như...

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn+Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập+Mẫu biên bản mất hóa đơn

Gửi các bạn các mẫu về hóa đơn thường sử dụng trong quá trình đi làm +Biên bản mất hóa đơn +Biên b...

Tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn tài chính cũng như cách hạch toán?

Câu hỏi: Tiêu dùng nội bộ có phải xuất hóa đơn không (Ví dụ: công ty sản xuất xăng xe, bây giờ xuất ...

Thông tư 26/2015/TT-BTC và CV 767/TCT-CS giới thiệu các nội dung mới của TT26

1. Thông tư Số: 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản l...

Hóa đơn đầu vào bị hỏng (Mất chữ, mờ không thấy)

Câu hỏi: Công ty có hóa đơn đầu vào bị hỏng như mất chữ, mờ không thấy thì trong trường hợp này xử l...

Xử lý hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp bỏ trốn như thế nào là phù hợp?

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP “DÍNH” HÓA ĐƠN CỦA DOANH NGHIỆP BỎ TRỐN Theo công văn 1167/CT-TTHT ngày 4/5/2013...

Hướng dẫn cách ghi giấy nộp tiền theo mẫu mới (Áp dụng 1/9/2014)

Công văn số 44663/CT-TNCN ngày 15/9/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung c...

Đoàn phí người lao động vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Câu hỏi: Đoàn Phí mà công ty nộp thay có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN? Trả lời: Công văn s...

Hóa đơn in ra từ máy tính có gạch chéo hay không gạch chéo đều hợp lệ

Câu hỏi: Hóa đơn lập bằng máy tính gạch chéo hay không gạch chéo? Trả lời: Công văn số 5261/CT-TTHT...

Đóng mộc vuông số tài khoản thay đổi trên hóa đơn đã đặt in

Câu hỏi: Công ty thay đổi số tài khoản và muốn đóng số tài khoản mới lên hóa đơn đã đặt in thì có đư...

So sánh xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ giữa TT219 và TT119 cũng như cách hạch toán

SO SÁNH VỀ VẤN ĐỀ XUẤT HÓA ĐƠN TIÊU DÙNG NỘI BỘ GIỮA TT219/2013 VÀ TT119/2014  CÓ SỰ KHÁC BIỆT CŨNG ...

Sử dụng hóa đơn trong xuất khẩu

Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14 tháng 08 năm 2014 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn trong trường hợp...

Cách viết hóa đơn điều chỉnh của hóa đơn đã lập sai (MÃ SỐ THUẾ, TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ)

VỀ VẤN ĐỀ VIẾT HÓA ĐƠN SAI MÃ SỐ THUẾ, SAI TÊN CÔNG TY, SAI ĐỊA CHỈ (Những thông tin không ảnh hưởng...
HOTLINE: (028)6 290 9310