Tin tức văn bản pháp luật

Hóa đơn xuất khẩu đã thông báo trước 01/06/2014 thì tiếp tục sử dụng

Công văn hỏa tốc 1412/TCT-CS : Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn xuất khẩu Tổng cục thuế đã ban hành côn...

Mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản của người sản xuất trực tiếp bán ra?

Theo CV1130/TCT-CS ngày 08/04/2014 của Tổng Cục thuế hướng dẫn về mua "Mua hàng hóa nông, lâm, thủy ...

Gửi thông báo cho thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

CV1056TCT ngày 31 tháng 03 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệ...

Con học xong đại học đang thất nghiệp có được tính là người phụ thuộc?

Theo CV 4493/CT-TTHT ngày 22/07/2013 của Cục thuế Tp.HCM có hướng dẫn về Con học đại học xong đang t...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của nhân viên làm việc tại chi nhánh

Công văn số 749_tct-tncn ngày 11 tháng 03 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu n...

Công khai tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thuế lên mạng

Bắt đầu từ 1/4/2014, Tổng cục Thuế sẽ chính thức công khai thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm...

Hướng dẫn mới về thông tư 45/2013/TT-BTC

Thời điểm áp dụng đối với tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ Ngày ...

Không được sử dụng hóa đơn xuất khẩu từ 1/3/2014 khi DN xuất khẩu hàng hóa

Thông báo kể từ ngày 01/03/2014 không được sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa Ngày ...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2013

Một số nôi dung cần lưu ý về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 Năm 2013, chính sác...

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo Công văn số 623/TCT-CS hướng dẫn: Khi chuyển nơi làm việc, người nộp thuế nộp  bản chụp (pho...

Thời hạn đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Công văn số 624/TCT-CS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký...

Phải gửi văn bản đến cơ quan thuế trước khi in hóa đơn doanh nghiệp

  Nghị định 04 có một số điểm mới về đặt in hóa đơn như sau: 1. Trước khi đặt in hóa đơn ...

Nội dung mới về chính sách thuế GTGT bằng CV 586/TCT-CS ngày 27/02/2014

Ngày 27/02/2014 Tổng cục thuế ban hành CV586/TCT-CS hướng dẫn một số chính sách mới về thuế GTGT the...

Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Ngày 24/1/2014 Tổng cục thuế ban hành CV329/2014/TCT-KK về việc " Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãn...

Chế độ kế toán theo quyết định số 15/200 và sơ đồ hạch toán của quyết định 48

Gửi các bạn Chế độ kế toán theo quyết định số 15+TT244+Sơ đồ hạch toán quyết định 48 Download: Qu...

Ebook Thuế 2014

EBOOK THUẾ 2014 cập nhật đến ngày 20/02/2014 Download: Ebook Thuế 2014
HOTLINE: (028)6 290 9310