Tin tức văn bản pháp luật

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái – Chuẩn mực số 10

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Chuẩn mực số 10 ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ...

Mức lương tối thiểu vùng 2018

👉🏻 Lương tối thiểu vùng 2018: Chốt mức tăng 6,5%.Sau hơn 2 giờ bàn thảo, sáng ngày 7/8 tại Hà Nội, c...

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THUẾ NHƯ THẾ NÀO?

Một trong những vấn đề người nộp thuế quan tâm hiện nay là quy trình tiếp nhận và trả kết quả hoàn t...

Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 hướng dẫn Luật thuế TNDN

Thông tư số 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 21...

TT200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán (Thay thế quyết định số 15/2006) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015

Gửi các bạn Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệ...

Sửa đổi thủ tục thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (TT126

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp th...

Tóm tắt một số nội dung mới của thông tư 156 so với TT28

Gửi các bạn một số nội dung mới của TT156 so với TT28 về hướng dẫn về luật quản lý thuế mới (có hiệu...

CV 27173/CT-QLAC V/v Hướng dẫn lập BC26/AC “Phân biệt cột xóa bỏ và Hủy”

Ngày 24/10/2012 Cục thuế Hà Nội có CV 27173/CT-QLAC về hướng dẫn Lập báo cáo Tình hình sử dụng hóa đ...

Hướng dẫn một số điểm mới của TT39 theo CV1839/TCT-CS ngày 20/5/2014

Để các bạn không phải tốn nhiều thời gian để đọc TT39. Ngày 20/5/2014 Bộ Tài chính ban hành CV1839/T...

Thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi theo CV 1661/TCT-CS

Công văn số 1661/TCT-CS ngày 12 tháng 05 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn về khoản lãi tiền gửi ...

Các khoản phụ cấp không phải chịu thuế TNCN theo CV1381/TCT-TNCN

Công văn số 1381/TCT-TNCN : Về các khoản phụ cấp không chịu thuế khi tính thuế TNCN. Ngày 24/04/201...

TT39/2014 về hóa đơn thay thế TT64 và TT153

Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngày 31/3/2014. Hiệu lực thi hành ngày 1/6/2014 thay thế TT153 và TT64. Có ...

Những lưu ý về thuế 2014 cho doanh nghiệp và kế toán

Những lưu ý về thuế năm 2014 dành cho Doanh nghiệp và kế toán. A. Quy định mới về kê khai thuế Giá ...

Chứng từ thu lãi tiền vay của ngân hàng có phải là hóa đơn tài chính?

CHỨNG TỪ THU LÃI TIỀN VAY CỦA NGÂN HÀNG CÓ ĐƯỢC XEM LÀ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH? DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC QUYỀN...

Áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Theo CV 5485/BTC-TCT ngày 26/04/2014 Về việc "Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT t...

Hướng dẫn xử phạt hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt đối với hành vi lập hóa đ...
HOTLINE: (028)6 290 9310