Thuế TNDN

Chi phí lãi vay của tổ chức kinh tế có bị khống chế 150% mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Câu hỏi: Công ty đã góp đủ vốn điều lệ và trong kỳ công ty có vay của Tổ chức kinh tế (Vay của Công ...

Bộ chứng từ công tác phí theo TT78/2014

Khi bạn đi công tác về thì Bộ chứng từ như thế nào để thuế chấp nhận theo TT78/2014/TT-BTC ngày 18/0...

Bộ hồ sơ tiền lương tiền công, tiền thưởng theo TT78/2014 về thuế TNDN

Câu hỏi: Bộ hồ sơ về Tiền lương, tiền công của người lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lê...

Tiền thưởng (30/4;2/9) có được tính vào chi phí được trừ

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có chi các khoản cho người lao động: tiền sinh nhật; tiền lễ 30.4;2/9;tiề...

Chi phí khấu hao của tài sản có đăng ký quyền sở hữu (Cá nhân góp)

Câu hỏi: Cá nhân góp vốn vào Công ty bằng nhà cửa vật kiến trúc (ví dụ như  nhà làm việc, nhà để xe....

Chênh lệch vĩnh viễn và Chênh lệch tạm thời. Sự khác nhau giữa thuế và Kế toán

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THUẾ VÀ KẾ TOÁN VỀ DOANH THU CŨNG NHƯ VỀ CHI PHÍ. 1. Phân biệt được giữa việc v...

Thủ tục chứng từ của hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng để được tính vào chi phí được trừ gồm những gì?

Công văn số 3556/CT-TTHT ngày 14/5/2014 của Cục Thuế TP. HCM trả lời cho Công ty TNHH Three Bond Việ...

Hóa đơn nước ngoài vẫn được chấp nhận là chi phí được trừ (CV 3944)

Câu hỏi: hóa đơn công tác tại nước ngoài như thế nào mới được thuế chấp nhận là chi phí được trừ Tr...

Thù lao ban kiểm soát có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Câu hỏi: thù lao trả cho Ban kiểm soát có được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế  TN...

Khấu hao tài sản cố định của công trình trên đất có cần giấy chứng nhận quyền sở hữu Công trình

Câu hỏi: Tài sản cố định của công trình TRÊN ĐẤT THUÊ, MƯỢN CỦA CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ và Tài sản cố định c...

Giới thiệu nội dung mới của thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN

Công văn của Tổng cục Thuế số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014: "GIỚI THIỆU NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 7...

Quyết toán thuế TNDN của khoản Biếu tặng như thế nào cho đúng theo TT78

KHI MUA BÁNH TRUNG THU TRONG DỊP TRUNG THU, MUA LỊCH CUỐI NĂM ĐỂ TẶNG KHÁCH HÀNG…. NÓI CHUNG LÀ MUA ...

Mua vé máy bay thông qua các đại lý và đại lý xuất hóa đơn GTGT cho Công ty thì không cần phải có thẻ lên máy bay

Mua vé máy bay thông qua các đại lý VÀ CÁC ĐẠI LÝ XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH CHO CÔNG TY (ngoài chứng từ...

Hướng dẫn thuế TNDN đối với tổn thất bất khả kháng?

Khi xảy ra tai nạn va chạm tàu trên biển thì những khoản chi phí mà Công ty chi bồi thường thêm cho ...

Công ty con lỗ thì công ty mẹ có được quyền trích lập dự phòng đầu tư tài chính

Khi Công ty con bị lỗ thì Công ty mẹ có được quyền trích lập dự phòng đầu tư tài chính không? và kho...

Vé máy bay điện tử có phải lá hóa đơn tài chính có được sử dụng để kê khai thuế GTGT?

Vé máy bay điện tử có phải là Hóa đơn tài chính (Hình thức là hóa đơn điện tử?) Vé máy bay điện t...
HOTLINE: (028)6 290 9310