Thuế TNDN

Thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân có được lập bảng kê 01/TNDN?

Câu hỏi: trường hợp Cty thuê xe ba gác, thuê xe ôm của cá nhân để phục vụ cho hoạt động SXKD chỉ có ...

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014. Gần đến ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TN...

Chi phí lãi vay mua chứng khoán hoặc đầu tư vào công ty con được tính vào chi phí được trừ khi doanh nghiệp góp đủ vốn điều lệ

Câu hỏi: Doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ nhưng trong quá trình kinh doanh có vay ngân hàng hoặc t...

Không xuất hóa đơn “Tiêu dùng nội bộ” cũng như không tính doanh thu khi tính thuế TNDN

Câu hỏi: Tiêu dùng nội bộ (tức là xuất sản phẩm, hàng hóa cho các bộ phận công ty sử dụng ) có xuất ...

Một số nội dung sửa đổi về thuế theo thông báo của Cục thuế HCM (Hiệu lực 1/1/2015)

Một số nội dung sửa đổi bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế Căn cứ...

Chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn vào trong công ty TNHH

Công văn số 16200/BTC-TCT ngày 06 tháng 11 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn hạch toán kế toán và ...

Công văn 4761/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC Ngày 24 tháng 10 ...

Tóm tắt những điểm mới của TT151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 (Hiệu lực 15/11/2014)

Ngày 10/10/2014, Bộ tài chính ban hành thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 9...

Thông tư 151/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn nghị định 91/2014/NĐ-CP (hiệu lực 15/11/2014)

THÔNG TƯ 151/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGH...

Chi phí nghỉ mát, chi phí hỗ trợ cho gia đình người lao động bị tai nạn…sẽ được tính vào chi phí theo Nghị định 91

Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/1014 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thuế. T...

Vé máy bay công tác bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ATM mang tên cá nhân vẫn được khấu trừ VAT và tính vào chi phí được trừ

Câu hỏi: cá nhân đi công tác mua vé máy bay bằng thẻ tin dụng của cá nhân hoặc thẻ ATM, sau đó về th...

Tài liệu tập huấn thuế theo thông tư 119 của Cục thuế Tp.HCM

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH  TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI SỬA ĐỔI CỦA...

Tóm tắt những điểm mới của thông tư 119 và CV3609

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/T...

CV 3609/TCT-CS ngày 26/08/2014

Giới thiệu một số nội dung mới của TT119/2014/TT-BTC  về cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thu...

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 hướng dẫn sửa đổi bổ sung 1 số điều của TT156, TT111,TT219,TT08, TT39,TT78

Gửi các bạn TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014  "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/201...

Mua hàng hóa thu gom của cá nhân thì phải có hóa đơn tài chính

Mua hàng thông qua cá nhân thu gom không được phép lập Bảng kê Công văn số 4778/CT-TTHT ngày 20/6/2...
HOTLINE: (028)6 290 9310