Thuế TNDN

Mức thuế mà bộ tài chính đề xuất áp dụng mức thuế TNDN cho DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa là bao nhiêu?

Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp siêu nhỏ và...

Cách điền phụ lục chuyển lỗ 03-2A trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Câu hỏi: Cách điền số liệu chuyển lỗ vào phụ lục 03-2A trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, điền dữ ...

Làm thế nào để tiền điện nước DN đi thuê văn phòng được tính vào chi phí được trừ ?

Câu hỏi: Công ty thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì làm thế nào để tiền điện, nước mang tên tên...

Thuê tài sản của hộ gia đình,cá nhân không cần phải có hoá đơn (cho dù doanh thu cho thuê lớn hơn hay nhỏ hơn 100 triệu/năm)

Câu hỏi: Doanh nghiệp thuê tài sản (thuê xe ô tô hoặc thuê nhà…) của hộ gia đình hoặc cá nhân mà doa...

Văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế

Kế toán An Tâm gửi các bạn các văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế để ta có thể dễ dàng tham khảo ...

Nộp lại báo cáo tài chính khi đã nộp bị phát hiện sai mà đã quá thời hạn nộp báo cáo

Câu hỏi: Doanh nghiệp làm sai báo cáo tài chính năm trước và đã nộp cho Cơ quan thuế (Ví dụ cụ thể n...

Thông tư 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 hướng dẫn Luật thuế TNDN

Thông tư số 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 21...

Chứng từ của chi phí tiền thuê nhà cá nhân làm sao để thuế chấp thuận là chi phí được trừ

Câu hỏi: Khi thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng, làm trụ sở công ty mà từ 100 triệu/năm trở xuống...

Lãi trả chậm có phải xuất hóa đơn tài chính và có được chấp nhận chi phí được trừ

Câu hỏi: Lãi chậm trả có phải xuất hóa đơn tài chính và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toá...

Chứng từ chi phí tiếp khách như thế nào để thuế chấp nhận là chi phí được trừ?

Câu hỏi: Kề từ khi bỏ khoản mục chi phí tiếp khách bị khống chế theo tỷ lệ thì chi phí tiếp khách cầ...

Hướng dẫn về thuế TNDN đối với chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm?

Câu hỏi: chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm (của tài khoản tiền mặt, tài khoản tiền gửi, tài kh...

Thuế TNDN mới: Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2015

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh ...

Tiền mặt còn đi vay thì chi phi lãi vay có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN???

Câu hỏi: Tiền mặt tại quỹ còn nhiều hoặc lớn hơn khoản tiền vay và cty đã góp đủ vốn điều lệ thì khi...

Hướng dẫn về việc sử dụng tỷ giá từ ngày 1/1/2015

Công văn số 3193/CT-TT&HT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của cục thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn về vi...

Thuê nhà của cá nhân có doanh thu lớn hơn 100 triệu/năm không cần hóa đơn tài chính (Áp dụng 1/1/2015)

Câu hỏi: Thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng công ty mà bên cho thuê có doanh thu lớn hơn 100.000....
HOTLINE: (028)6 290 9310