Tin bài

Nhiệm vụ của kế toán dịch vụ sửa chữa xe-Lưu đồ luân chuyển chứng từ-Hướng dẫn hạch toán dịch vụ sữa chữa xe tại CÔNG TY SỬA CHỮA XE Ô TÔ

Câu hỏi: Khi các bạn được tuyển dụng vào vi trí KẾ TOÁN DỊCH VỤ SỬA CHỮA XE Ô TÔ TẠI CÔNG TY KINH DO...

Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế năm 2017

Năm 2016 sắp hết, chúng ta lại sắp chuẩn bị cho kỳ báo cáo năm 2017. Vậy các bạn đã biết các loại tờ...

Cách điền phụ lục chuyển lỗ 03-2A trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Câu hỏi: Cách điền số liệu chuyển lỗ vào phụ lục 03-2A trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, điền dữ ...

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HOÀN THUẾ NHƯ THẾ NÀO?

Một trong những vấn đề người nộp thuế quan tâm hiện nay là quy trình tiếp nhận và trả kết quả hoàn t...

Thông tư 176/2016/TT-BTC – xử phạt vi phạm về hóa đơn, Sửa đổi bổ sung thông tư số 10/2014/TT-BTC (Hiệu lực ngày 15/12/2016)

Ngày 31/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 sửa đ...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tiền lương

Câu 1: Các hình thức trả lương cho người lao động: A. Tiền lương theo thời gian B. Tiền lương tí...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài sản cố định

Câu 1: Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình? A. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong ...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước

Câu 1: Nợ phải thu thuộc loại: A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn C. Nguồn vốn D. Tất cả đ...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán vốn bằng tiền

Câu 1: Vốn bằng tiền của doanh nghiệp gồm: A. Tiền mặt tại quỹ B. Tiền gửi ngân hàng C. Tiền đa...

Bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán

Câu 1: Đối tượng của kế toán là gì? A. Tình hình thu chi tiền mặt trong doanh nghiệp B. Sự vận đ...

Mẹo định khoản kế toán nhanh và chính xác

Các bạn sinh viên mới ra trường hoặc những người mới làm kế toán thường rất bối rối khi định khoản c...

Làm thế nào để tiền điện nước DN đi thuê văn phòng được tính vào chi phí được trừ ?

Câu hỏi: Công ty thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì làm thế nào để tiền điện, nước mang tên tên...

Chi nhánh được khấu trừ VAT đầu vào trong trường hợp thanh toán tiền mặt cho công ty mẹ

Câu hỏi: chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế GTGT riêng có mua hàng của công ty mẹ và thanh t...

Các khoản tạm ứng, cho vay bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chi phí lãi vay được trừ

Theo như CV 2322/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cục thuế Bình thuận ...

Hoá đơn bỏ sót của các kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ VAT???

Câu hỏi: Đối với những hoá đơn bỏ sót trong kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định ...
HOTLINE: (028)6 290 9310