Tin bài

Nghị định 209 về thuế GTGT (Áp dụng 1/1/2014)

Nghị định 209 về thuế GTGT (hiệu lực 1/1/2014) thay thế nghị định 121 của chính Phủ. Click để dow...

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng vào 1/1/2014

(DĐDN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn t...

Bỏ quy định kê khai thuế GTGT đầu vào (Áp dụng từ 1/1/2014)

Theo như Điểm D khoản 1 Điều 12 của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 có đề cập như sau:...
HOTLINE: (028)6 290 9310