Bài tập và bài giải

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tiền lương

Câu 1: Các hình thức trả lương cho người lao động: A. Tiền lương theo thời gian B. Tiền lương tí...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài sản cố định

Câu 1: Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình? A. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong ...

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước

Câu 1: Nợ phải thu thuộc loại: A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn C. Nguồn vốn D. Tất cả đ...

Kế toán vốn bằng tiền (Tài khoản 111;112;113)

Đây là Bộ sách tự học kế toán bằng hình ảnh, được viết dưới dạng cầm tay chỉ việc. Đây không phải là...

Quy trình làm việc của 1 người làm kế toán; Nguyên tắc ghi sổ kế toán;

Đây là Bộ sách tự học kế toán bằng hình ảnh, được viết dưới dạng cầm tay chỉ việc. Đây không phải là...

Bài tập làm thêm (Tự học kế toán)

Nhằm giúp các bạn đang học lớp Kế toán tổng hợp thực hành và lớp Kế toán sơ cấp cũng như các bạn khô...

Bài tập tự học kế toán từ buổi 1 đến buổi 10 của Lớp Kế toán tổng hợp thực hành và Lớp kế toán sơ cấp (Nguyên lý kế toán)

Thưa các bạn, sau khi các bạn đã tư học kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà bài trước An Tâm ...

Tự học kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.

Để giúp các bạn tham gia khóa học KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH VÀ KẾ TOÁN SƠ CẤP  do  thầy Hải Bùi  tr...

Buổi 5: Kế toán hàng tồn kho

Để đáp ứng theo nhu cầu của đông đảo các bạn muốn tự học kế toán. Chúng tôi đã cố gắng viết bài theo...

Buổi 3 (tiếp theo): Kế toán công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước

Khi các bạn làm kế toán đang cầm trên tay bộ chứng từ kế toán đầu vào đang phân vân là hạch toán vào...

Buổi 3: Kế toán tài sản cố định

Khi các anh chị được tuyển làm vị trí kế toán tài sản cố định của Công ty các anh chị phải làm những...
HOTLINE: (028)6 290 9310