Thuế TNCN

Nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế (Hiệu lực 1/1/2015)

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông q...

Thuế TNCN của nhân viên nước ngoài cư trú tại Việt Nam nhưng nhận lương từ công ty mẹ

Câu hỏi: Nhân viên nước ngoài là cá nhân cư trú tại Viêt Nam nhưng nhận lương từ Công ty mẹ bên nước...

Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán có mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT, TNCN

Câu hỏi: Cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mà có doanh thu hàng ...

Tài sản cho thuê có cơ hội được hoàn thuế (CV2466/TCT-CS ngày 30/06/2014)

Trước những đơn khiếu nại của Cá nhân không kinh doanh mà có nhà cho doanh nghiệp thuê để làm văn ph...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký giảm trừ người phụ thuộc theo QĐ1378/QĐ-BTC

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13 tháng 06 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn thủ tục đăng ký người...

Thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Người nước ngoài (cá nhân người nước ngoài) cung cấp dịch vụ tại Việt Nam thì chịu những khoản thuế ...

Bù trừ thuế TNCN nộp thừa và nộp thiếu

Thuế TNCN nộp thừa sau quyết toán được phép bù trừ vào kỳ tiếp theo hoặc xin hoàn Công văn số 4114/...

Một số điểm lưu ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2013

Gửi các bạn một số điểm lưu ý về Quyết toán thuế TNCN năm 2013 mà Cục thuế TP.HCM đã hướng dẫn trong...
HOTLINE: (028)6 290 9310