Thuế TNCN

Mức thuế mà bộ tài chính đề xuất áp dụng mức thuế TNDN cho DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa là bao nhiêu?

Bộ Tài chính đang đề xuất áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh nghiệp siêu nhỏ và...

Các khoản tạm ứng, cho vay bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chi phí lãi vay được trừ

Theo như CV 2322/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cục thuế Bình thuận ...

Hướng dẫn đăng ký MST TNCN từ 20/05/2016

Câu hỏi: Kể từ ngày 20/05/2016 muốn đăng ký mã số thuế cá nhân thì phải đăng ký như thế nào? Trả ...

Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập bị khấu trừ 10% thì được làm cam kết 02 theo TT92

Câu hỏi: Cá nhân chỉ co duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% như...

Hướng dẫn thủ tục nộp thuế TNCN, GTGT thuê nhà thay cho chủ nhà để chi phí thuê nhà được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN

Câu hỏi: Công ty đi thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì chi phí thuê nhà có được tính vào chi ph...

Hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.

Câu hỏi: Chi phí công tác phí (Vé máy bay, tiền ăn tiền lưu trú, taxi) và chi tiền điện thoại cho cá...

Hướng dẫn thủ tục xin cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN và cách ghi chứng từ khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập...

Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công trên HTKK

Đây là một trong những bài học của Lớp kế toán tổng hợp thực hành, Lớp thực hành khai báo thuế và Lớ...

Hướng dẫn lập tờ khai tạm tính thuế TNCN (Theo tháng hoặc theo Quý) từ tiền lương tiền công trên HTKK

Đây là một trong những bài học của Lớp kế toán tổng hợp thực hành, Lớp thực hành khai báo thuế và Lớ...

Thuế TNCN và GTGT của trường hợp cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu trở xuống và trên 100 triệu?

THUẾ TNCN VÀ GTGT CỦA CÁ NHÂN CHO THUÊ NHÀ CÓ DOANH THU TRONG NĂM DƯƠNG LỊCH TRÊN 100 TRIỆU/NĂM VÀ T...

Quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra

Quyết định số 1276/QĐ-TCT ngày 16/7/2015 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế giải quyết trước...

Hướng dẫn đăng ký Mã số thuế TNCN online

Hướng dẫn đăng ký Mã số thuế TNCN online Đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều tổ chức chi trả...

Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử

Bài viết hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và cách thực hiện nộp thuế điện tử. B...

Lợi nhuận được chia không phải chịu thuế TNCN (Công ty TNHH MTV do 1 cá nhân làm chủ)

Câu hỏi: Lợi nhuận được chia của cá nhân là Chủ công ty TNHH MTV sau khi đã nộp TNDN thì có phải chị...

Cách điền số liệu vào mẫu 05-2BK của cá nhân không có CMND

Câu hỏi: trong trường hợp đơn vị ký hợp đồng lao động thời vụ với cá nhân không có CMND thì các bạn ...

Cá nhân thuộc trường hợp tự quyết toán nhưng công ty đã quyết toán thay thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Trường hợp người lao động thuộc trường hợp tự quyết toán thuế TNCN do có thu nhập 2 nơi, nh...
HOTLINE: (028)6 290 9310