Thuế GTGT

Viết sai tên công ty, viết sai mã số thuế, sai địa chỉ

Trường hợp hóa đơn bên bán đã lập hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu không ảnh hưởng đến số giá trị về doa...

Về vấn đề xuất hóa đơn không đúng thời điểm giao hàng?

Về vấn đề xuất hóa đơn không đúng thời điểm giao hàng , ngày 09/09/2009 Tổng Cục thuế có hướng dẫn C...

Không yêu câu bên bán cung cấp mẫu 08

Về vấn đề bên mua có yêu cầu bên bán cung cấp mẫu 08 không? thì ngày 7/5/2014 Cục thuế Hồ Chi Minh r...

Thuế GTGT hàng hóa nông lâm thủy hải sản

Ngày 29/05/2014 Bộ tài chính ban hành CV 7062 vế thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, t...

Khấu trừ thuế GTGT của dòng thuế suất XXX theo CV 2328/CT-TTHT

Ngày 03 tháng 04 năm 2014 Cục thuế Hồ Chí Minh ban hành CV 2328/CT-TTHT trả lời về việc khấu trừ thu...

Xác định hợp đồng lắp đặt thang máy theo CV 2719 /CT-TTHT

Ngày 24/05/2012 Cục thuế tỉnh Khánh Hòa ban hành CV 2719 hướng dẫn về trường hợp xác định “Hợp đồng ...

Kê khai thuế GTGT bằng tờ khai hải quan là không đúng theo CV 3778 V/v

Ngày 29/09/2010 Tổng Cục thuế ban hành CV 3824/TCT-CS hướng dẫn về việc kê khai thuế GTGT hàng nhập ...

Chính sách thuế hàng hóa nông lâm thủy hải sản theo CV 1829/TCT-CS V/v

Để trả lời các trường hợp Cty đã lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT hàng hóa nông lâm thủy hải sản c...

Khai thuế GTGT với dự án đầu tư mở rộng khác địa bàn với trụ sở chính

Công văn số 1694/TCT-KK ngày 13 tháng 05 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn khai thuế GTGT đối với...

Kê khai thuế GTGT của hóa đơn bỏ sót theo CV 1818/TCT-KK

Vừa qua, đang có sự nhằm lẫn về việc kê khai hóa đơn bỏ sót từ 1/1/2014. Ngày 19/5/2014 Tổng cục thu...

Thời hạn đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Công văn số 624/TCT-CS ngày 28 tháng 02 năm 2014 của tổng cục thuế hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký...

Nội dung mới về chính sách thuế GTGT bằng CV 586/TCT-CS ngày 27/02/2014

Ngày 27/02/2014 Tổng cục thuế ban hành CV586/TCT-CS hướng dẫn một số chính sách mới về thuế GTGT the...

Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh.

Ngày 24/1/2014 Tổng cục thuế ban hành CV329/2014/TCT-KK về việc " Kê khai chứng từ nộp thuế GTGT vãn...

Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT (hiệu lực 1/1/2014)

Download 2013-12-31_TT 219_Thay the TT 06, TT 65 huong dan thue GTGT Điều 4. Đối tượng không chịu...

Nghị định 209 về thuế GTGT (Áp dụng 1/1/2014)

Nghị định 209 về thuế GTGT (hiệu lực 1/1/2014) thay thế nghị định 121 của chính Phủ. Click để dow...

Bỏ quy định kê khai thuế GTGT đầu vào (Áp dụng từ 1/1/2014)

Theo như Điểm D khoản 1 Điều 12 của Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 có đề cập như sau:...
HOTLINE: (028)6 290 9310