Thuế GTGT

Kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý

Câu hỏi: Trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo tháng và trường hợp nào kê khai thuế GTGT theo Quý, n...

Tính thuế GTGT theo phương khấu trừ cho 2 năm 2015;2016 của doanh nghiệp đăng ký tự nguyện

Câu hỏi: Doanh nghiệp có doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ thuộc diện áp dụng tính thuế GTGT theo phư...

Một số mặt hàng không chịu thuế GTGT (Áp dụng từ 1/1/2015)

Ngày 4/12/2014, Tổng cục thuế ban hành CV 17709/BTC-TCT áp dụng mốt số mặt hàng không chịu thuế giá ...

Hóa đơn không chịu thuế GTGT thì không kê khai trên phụ lục 01-2

Câu hỏi: Hóa đơn GTGT của hàng hóa không chịu thuế thì có phải kê khai trên bảng kê mua vào theo 119...

Chuyển đổi tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ (Từ 1/9/2014)

Câu hỏi: Doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bây giờ chuyển sang theo phương ...

So sánh những điểm mới của nghị định 91 với các nghị định khác về thuế

Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 (hiệu lực 15/11/2014) hướng dẫn sửa đổi một số nghị định về t...

Thuế VAT của hàng hóa phi mậu dịch không được khấu trừ VAT đầu vào

Câu hỏi: Thuế VAT đầu vào của hàng hóa phi mậu dịch có được khấu trừ VAT đầu vào? Trả lời: Theo n...

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào với trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp

Câu hỏi: Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh thành với Công ty và trong năm có mua bá...

Doanh thu dưới 100 triệu/năm của hộ nộp thuế khoán thì được miễn nộp thuế khoán

Doanh thu dưới 100 triệu/năm, hộ dân được miễn nộp thuế khoán Công văn số 3682/TCT-CS ngày 29/8/201...

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn; Hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp

Doanh nghiệp được quyền cam kết khi khấu trừ thuế các hóa đơn có dấu hiệu bất hợp pháp Công văn số ...

Đăng ký tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của công ty thành lập trước 1/9/2014

Câu hỏi: Doanh nghiệp thành lập trước ngày thông tư 119 có hiệu lực (tức là trước 1/9/2014) mà đã đă...

Thanh toán bằng thể tín dụng của cá nhân đi công tác nước ngoài vẫn được chấp nhận là thanh toán không dùng tiền mặt

Câu hỏi: Cá nhân đi công tác nước ngoài thanh toán bằng thẻ tin dụng cá nhân của chi phí vượt 20 tri...

Hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai thuế GTGT? hóa đơn điều chỉnh giảm thì kê khai như thế nào trên HTKK

Câu hỏi 1: Hóa đơn bán hàng thông thường (tức là hóa đơn không có dòng thuế GTGT) có phải kê khai tr...

Thuế GTGT của hàng hóa khuyến mại có được khấu trừ toàn bộ nếu chi phí khuyến mại vượt mức quy định

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG ĐỂ KHUYẾN MẠI QUẢNG CÁO CÓ ĐƯỢC KHẤU TRỪ TOÀN BỘ KH...

Thuế suất GTGT của hàng nông sản mà siêu thị bán cho cá nhân

Câu hỏi: Thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản của Công ty kinh doanh hàng hóa nô...

Không yêu cầu bên bán cung cấp mẫu 08-MST khi mua hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Câu hỏi: Khi mua hàng hóa và cung cấp dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên thì có phải yêu cầu bên bán c...
HOTLINE: (028)6 290 9310