Thuế GTGT

HOÁ ĐƠN TRÊN 10 TRIỆU ĐỒNG TRẢ QUA NGÂN HÀNG MỚI ĐƯỢC KHẤU TRỪ VAT ???

Hoá đơn trên 10 triệu đồng trả qua ngân hàng mới được khấu trừ VAT ??? Với hoá đơn mua hàng trên ...

Chi nhánh được khấu trừ VAT đầu vào trong trường hợp thanh toán tiền mặt cho công ty mẹ

Câu hỏi: chi nhánh hạch toán phụ thuộc kê khai thuế GTGT riêng có mua hàng của công ty mẹ và thanh t...

Hoá đơn bỏ sót của các kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thì có được kê khai khấu trừ VAT???

Câu hỏi: Đối với những hoá đơn bỏ sót trong kỳ tính thuế mà đã được cơ quan thuế công bố quyết định ...

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Câu hỏi: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh thành với Trụ sở chính chỉ sản xuất, không bán hàng...

Hướng dẫn về thời gian đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập

Câu hỏi: Doanh nghiệp mới thành lập thì đăng ký tự nguyện mẫu 06/GTGT để áp dụng phương pháp tính th...

Thuế VAT đầu vào tương ứng với chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được khấu trừ VAT đầu vào

Câu hỏi: Khoản chi có tính chất phục lợi cho người lao động mà có hóa đơn GTGT thì có được khấu trừ ...

Tỷ giá viết trên hóa đơn tài chính lấy tỷ giá nào? Tỷ giá mua của ngân hàng thương mại hay Tỷ giá bình quân liên ngân hàng???

Câu hỏi: Khi công ty bạn có trường hợp là xuất khẩu hay bán vào Khu chế xuất mà có thu bằng ngoại tệ...

Nội dung đã giải đáp tại hội nghị tập huấn thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông báo số 123/TB-TCT thông báo về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông...

Xuất hóa đơn đầu ra không đúng ngành nghề, thuế có chấp nhận?

Câu hỏi 1: Trường hợp công ty kinh doanh mặt hàng mà pháp luật không cấm nhưng không có trong giấy c...

Thông báo chính thức dừng tờ khai dạng PDF

Đã có Thông báo chính thức về việc DỪNG nhận tờ khai định dạng PDF Bắt đầu từ kỳ kê khai Tháng 3 và ...

Chi phí mua quà tặng khách hàng vẫn xuất hóa đơn đầu ra và được tính vào chi phí được trừ cũng như được khấu trừ VAT

Câu hỏi: Mua quà tặng cho khách hàng có phải xuất hóa đơn đầu ra và có được tính vào chi phí được tr...

Ghi sai số lượng trên hóa đơn và đã kê khai thuế thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Cty viết hóa đơn cho khách hàng ghi sai số lượng hàng hóa và đã kê khai thuế thì trường hợp...

Ghi sai số lượng trên hóa đơn và đã kê khai thuế thì xử lý như thế nào?

Câu hỏi: Cty viết hóa đơn cho khách hàng ghi sai số lượng hàng hóa và đã kê khai thuế thì trường hợp...

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải mua hóa đơn của cơ quan thuế

Câu hỏi: Doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan thuế về rủi ro cao về thuế thì doanh nghiệp có...
HOTLINE: (028)6 290 9310