Kế toán tổng hợp

Các chứng từ kế toán là gì?

Trong một doanh nghiệp, hàng ngày có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để ghi nhận cũng như phả...

Bút toán cuối kỳ và bút toán kết chuyển là gì?

Kế toán là công việc kiểm soát thường xuyên hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ, như ...

Tính chất từng loại tài khoản

Để làm được kế toán thì điều cốt lỗi đầu tiên các anh chị PHẢI THUỘC danh mục hệ thống tài khoản kế ...

Hệ thống tài khoản kế toán và nguyên tắc hạch toán kép

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán là gì? Để đơn giản trong việc ghi nhận vào sổ sách kế toán, Bộ ...

Các loại sổ sách kế toán

Câu hỏi: Sổ sách kế toán là gì? và Sổ sách kế toán dùng để làm gì? Trả lời: Sổ sách kế toán là công...

Quy trình làm kế toán

Quy trình làm kế toán có thể được cụ thể bằng sơ đồ sau Giải thích các bước trên như sau: Bước...

Kế toán là gì? Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị

a. Định nghĩa: Là việc thu thập, phân tích, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ=> T...

Quy trình hoạt động của một công ty

Quy trình hoạt động của một công ty (Từ lúc thành lập và các thủ tục ban đầu cho đến khi xác định k...

Chế độ kế toán theo quyết định số 15/200 và sơ đồ hạch toán của quyết định 48

Gửi các bạn Chế độ kế toán theo quyết định số 15+TT244+Sơ đồ hạch toán quyết định 48 Download: Qu...

Ví dụ mẫu về quyết toán thuế TNDN

Gửi các bạn tham khảo ví dụ mẫu vể Quyết toán thuế TNDN.Trong này bao gồm cụ thể cách lập các biểu m...
HOTLINE: (028)6 290 9310