Kế toán tiền lương + BHXH

14 KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH TỪ 01/01/2018

14 KHOẢN THU NHẬP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH TỪ NGÀY 01/01/2018 1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103...

Hướng dẫn cách thiết lập thông tin đơn vị và đăng ký giao dịch BHXH điện tử trên (iBHXH)

Sau khi chúng ta đã đăng ký tài khoản đăng nhập và cài đặt phần mềm Ibhxh thì bài viết này trung tâm...

Hướng dẫn kê khai và lập danh sách tham gia BHXH theo biểu mẫu mới (CV4175/BHXH-PC)

Hướng dẫn kê khai và lập danh sách tham gia BHXH theo biểu mẫu mới Ngày 31/10/2014, BHXH Việt Nam...

25 câu hỏi thường gặp về BHXH và hợp đồng lao động năm 2014

Trong quá trình thực hiện công tác làm bảo hiểm xã hội bắt buộc hay hợp đồng lao động cho người lao ...

Thay đổi hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội (1/11/2014)

Nhiều thay đổi về hồ sơ tham gia BHXH Từ ngày 01/11 sắp tới, hồ sơ tham gia BHXH của các doanh ng...

Hướng dẫn lập báo cáo sử dụng lao động và sổ quản lý lao động

Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 08 năm 2014 của bộ lao động - thương binh và xã hội hướng ...

Đóng BHXH theo lương thực nhận hay lương cơ bản ghi trong hợp đồng

Câu hỏi: Lương dùng để đóng BHXH là lương nào? Lương cơ bản ghi trong hợp đồng lao động hay Lương th...

Ký hợp đồng lao động

Công văn số 2825/LĐTBXH-LĐTL ngày 06 tháng 08 năm 2014 của bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng d...
HOTLINE: (028)6 290 9310