Kế toán thuế cần biết

Hóa đơn không chịu thuế GTGT thì không kê khai trên phụ lục 01-2

Câu hỏi: Hóa đơn GTGT của hàng hóa không chịu thuế thì có phải kê khai trên bảng kê mua vào theo 119...

Quy định nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mở tài kh...

Hướng dẫn về Bảo hiểm y tế năm 2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2014/NĐ-CP để hướng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế ...

Chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn vào trong công ty TNHH

Công văn số 16200/BTC-TCT ngày 06 tháng 11 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn hạch toán kế toán và ...

Ebook Thuế và Kế toán cập nhật đến 2/9/2014

Gửi các bạn quyển sách về Ebook THUẾ+KẾ TOÁN cập nhật đến ngày 2/9/2014 ( đã cập nhật thông tư 119 v...

Công ty tự XD tài sản cố định không cần phải xuất hóa đơn khi hoàn thành

Chủ đề này cũng gây tranh cãi trước giờ về việc xuất HĐ, nhưng hiện nay đã được hướng dẫn chính thức...

Chi phí quà tặng cho khách hàng có được chấp nhận là chi phí hợp lý?

Gửi các anh chị bài viết tương đối hay về phân tích chi phí quà tặng cho khách hàng có được chấp nhậ...

Ebook về thuế và kế toán năm 2014

Gửi các bạn về Ebook tóm tắt Thuế và Kế toán mới năm 2014 (Các bạn Download về nhé): Nếu cạc bạn ...

Ví dụ mẫu về quyết toán thuế TNDN

Gửi các bạn tham khảo ví dụ mẫu vể Quyết toán thuế TNDN.Trong này bao gồm cụ thể cách lập các biểu m...
HOTLINE: (028)6 290 9310