Kế toán thuế cần biết

Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập bị khấu trừ 10% thì được làm cam kết 02 theo TT92

Câu hỏi: Cá nhân chỉ co duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% như...

Bài viết hướng dẫn các thủ tục bảo hiểm, lao động của một công ty

Đây là bài viết về trình tự các thủ tục bảo hiểm, lao động của một công ty từ khi mới thành lập cho ...

Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với Sở KH&ĐT và Cơ Quan Thuế

Bài viết này chia sẻ cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng ...

Cơ quan BHXH chi trả trợ cấp BHXH trực tiếp qua tài khoản của người lao động

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH,BHYT,BHTN được hưởng chế độ như: Ốm đau, t...

Hướng dẫn thủ tục nộp thuế TNCN, GTGT thuê nhà thay cho chủ nhà để chi phí thuê nhà được đưa vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN

Câu hỏi: Công ty đi thuê nhà của cá nhân làm văn phòng, thì chi phí thuê nhà có được tính vào chi ph...

BHXH mới nhất có hiệu lực 1/12/2015 (Quy định quản lý thu BHXH; BHYT; BHTN)

Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 n...

Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức đó có phải xuất hóa đơn?

Câu hỏi: Chi phí lãi vay mà công ty vay của tổ chức không phải tổ chức tín dụng thì tổ chức cho vay ...

Phân biệt chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn khi trình bày trên bảng cân đối kế toán?

PHÂN BIỆT CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN KHI TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CĂN CỨ VÀO ...

Thuế VAT đầu vào tương ứng với chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động sẽ được khấu trừ VAT đầu vào

Câu hỏi: Khoản chi có tính chất phục lợi cho người lao động mà có hóa đơn GTGT thì có được khấu trừ ...

Hướng dẫn thực hiện báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN trên (iBHXH)

Doanh nghiệp đã đăng ký bảo hiểm lần đầu rồi nhưng trong năm phát sinh thêm lao động có ký hợp đồng ...

Văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế

Kế toán An Tâm gửi các bạn các văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế để ta có thể dễ dàng tham khảo ...

Hướng dẫn 2 cách thức nộp hồ sơ bảo hiểm có mã vạch cho cơ quan BHXH

Theo công văn 4927/BHXH-THU ngày 20/11/2012 và công văn 2405 ngày 27/7/2015 quy định các đơn vị nộp ...

Hướng dẫn cách thiết lập thông tin đơn vị và đăng ký giao dịch BHXH điện tử trên (iBHXH)

Sau khi chúng ta đã đăng ký tài khoản đăng nhập và cài đặt phần mềm Ibhxh thì bài viết này trung tâm...

Nộp lại báo cáo tài chính khi đã nộp bị phát hiện sai mà đã quá thời hạn nộp báo cáo

Câu hỏi: Doanh nghiệp làm sai báo cáo tài chính năm trước và đã nộp cho Cơ quan thuế (Ví dụ cụ thể n...

Tỷ giá viết trên hóa đơn tài chính lấy tỷ giá nào? Tỷ giá mua của ngân hàng thương mại hay Tỷ giá bình quân liên ngân hàng???

Câu hỏi: Khi công ty bạn có trường hợp là xuất khẩu hay bán vào Khu chế xuất mà có thu bằng ngoại tệ...

Những câu hỏi và câu trả lời về Thuế TNDN (TT96) và Thuế TNCN (TT92)

THUẾ TNCN (TT92) Câu hỏi 1: Công ty thuê nhà của cá nhân mà có thu nhập từ 100 triệu /năm trở xu...
HOTLINE: (028)6 290 9310