BHXH

Thủ tục BHXH của người làm việc 2 nơi và cả 2 nơi đều ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Câu hỏi : Người lao động làm việc 2 nơi, cả 2 nơi đều ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên mà đan...

Thủ tục gia hạn thẻ BHYT

Khi người lao động hết thời hạn thẻ BHYT thì doanh nghiệp tiếp tục gia hạn thẻ BHYT cho người lao độ...

Thủ tục Báo tăng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm lần đầu rồi nhưng trong năm phát sinh thêm lao động có ký hợp đồng...

Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc đối với đơn vị tham gia lần đầu

Đơn vị sử dụng lao động có ký hợp đồng với người lao động từ 3 tháng trở lên không quy định số lượng...

Thủ tục khai trình sử dụng lao động ban đầu, Báo tăng, Báo giảm lao động

Câu hỏi: Công ty các bạn mới thành lập có ký hợp đồng lao động với người lao động thì các bạn phải l...

Hướng dẫn xây dựng Hệ Thống Thang Bảng Lương

Câu hỏi: Công ty các bạn đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chắc chắn hàng tháng sẽ có trả lương ch...

Quy định về chế độ thai sản năm 2015

Quy định về chế độ thai sản trong năm 2015 được thực hiện như sau: 1. Điều kiện hưởng: – Người...

Quy định nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mở tài kh...

Hướng dẫn về Bảo hiểm y tế năm 2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2014/NĐ-CP để hướng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế ...

Đổi mới bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015

Đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2015 Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, tr...

25 câu hỏi thường gặp về BHXH và hợp đồng lao động năm 2014

Trong quá trình thực hiện công tác làm bảo hiểm xã hội bắt buộc hay hợp đồng lao động cho người lao ...
HOTLINE: (028)6 290 9310