Cách điền số liệu vào mẫu 05-2BK của cá nhân không có CMND

Câu hỏi: trong trường hợp đơn vị ký hợp đồng lao động thời vụ với cá nhân không có CMND thì các bạn làm như thế nào?

Trả lời:

Đối với cá nhân không có CMND thì kê khai theo MST của công ty và thêm số thứ tự vào, các bạn có thể tham khảo CV 1040/TCT-TNCN ngày 23/3/2012 như sau:

thue tndn 2

Download CV:  Thue TNCN CMND

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310