Các khoản tạm ứng, cho vay bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chi phí lãi vay được trừ

Theo như CV 2322/TCT-CS ngày 30 tháng 05 năm 2016 của Tổng Cục thuế trả lời cho Cục thuế Bình thuận về vấn đề những khoản tạm ứng với lý do mua hàng nhưng kéo dài 2-3 năm để rồi hoàn ứng lại nhưng trong giai đoạn đó phát sinh LÃI VAY do đi vay ngân hàng thì cơ quan thuế sẽ xem xét tính hợp lý của khoản tạm ứng và những khoản cho vay, cho mượn khôn g lấy lãi với khoản vay của ngân hàng để từ đó loại trừ NHỮNG KHOẢN CHI PHÍ KHÔNG HỢP LÝ khi quyết toán thuế TNDN

Download CV: 2322

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310