Các khoản phụ cấp không phải chịu thuế TNCN theo CV1381/TCT-TNCN

Công văn số 1381/TCT-TNCN : Về các khoản phụ cấp không chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Ngày 24/04/2014 Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn trên gửi Cục Thuế các Tỉnh Thành Phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN bao gồm:

Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người có công.

Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quôc tế.

Phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động theo quy định của bộ luật lao động và luật BHXH.

Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật

Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật, trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cơ trú tại Việt Nam, Người việt nam đòa làm viêc ở nước ngoài.

Trợ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

Phụ cấp đặc thù ngành, nghề.

Các khoản không tính thu nhập chịu thuế khác
Download CV: Cong van so 1381_TCT_TNCN ve cac khoan phu cap khong tinh thue

Tác giả:  mrvanthuc +webketoan.vn

Lịch khai giảng các khóa học

HOTLINE: (028)6 290 9310